Minder BTW op e-boeken

Binnenkort kunnen ook ebooks waarschijnlijk genieten van een lager BTW-tarief, zo rapporteert de media. Het Europees hof wil het ganse BTW-verhaal gelijktrekken met de papieren tegenhangers.

Europa verlaagt BTW op e-boeken

Het kon niet uitblijven. Vanaf deze zomer zou de verkoop van ebooks kunnen genieten van een beter BTW-stelsel dan tot op heden het geval was. Die maat­regel past in de nieu­we Eu­ro­pe­se di­gi­ta­le stra­te­gie.

Van­daag is er een grote on­ge­lijk­heid in de be­han­de­ling van de verkoop van di­gi­ta­le en pa­pie­ren pu­bli­ca­ties. Zo betaal je als lezer in België 6% BTW op een gewoon boek in de rek, en 21% op een ebook, ook al is de prijs van een e-boek meestal lager geplaatst door de verkoper. De Europese norm was, tot nu toe, minimaal 15% op een ebook.

Heel verwarrend allemaal, vooral als je weet dat e-boeken makkelijk geografische grenzen overschrijden bij de verkoop… Het Eu­ro­pees Par­le­ment wil nu dit oplossen door het btw-re­gime ge­lijk­ te trek­ken met dat van druk­werk.

Wanneer?

De commissie Economische Zaken in het parlement heeft eind april quasi unaniem een positief advies gegeven voor een aanpassing. Zo kan misschien binnenkort al het verlaagde, superverlaagde of nultarief toegepast worden op e-boeken en elektronische publicaties dat nu enkel voor de papieren tegenhangers geldt.

Tom Van­den­ken­de­lae­re (CD&V) be­na­drukt dat de lid­sta­ten niet ver­plicht wor­den een ver­laagd ta­rief toe te pas­sen: ‘Maar voor lan­den die al een ver­laagd ta­rief toe­pas­sen voor pa­pie­ren boe­ken en media, staat de deur zo wa­gen­wijd open.’

“De markt van de e-boeken doet het erg goed en is sterk gegroeid in de afgelopen 10 jaar. Vandaag houdt het geen steek om een dubbele standaard te hanteren en een online krant zwaarder te belasten dan een papieren krant die je in de krantenwinkel koopt”

Er is dus nog werk aan de winkel op Europees niveau. De Eu­ro­pe­se mi­nis­ters van Fi­nan­ciën geven im­mers hun fiat eind mei. Vandenkendelaere hoopt dat ze dan formeel het licht op groen zetten voor de wetswijziging. Dan zouden de btw-tarieven nog voor de zomer aangepast kunnen worden, of meer concreter: 20 dagen na de wetswijziging.